ประกาศให้ทุนการศึกษาฟรี!!

ทุนละกว่า +350,000 บาท! จำนวน 25 ทุน !! เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทำงาน ณ บริษัท Knight Frank 10,000+ ต่อเดือน ภายใต้โครงการ WiL ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) ของสวทน. !! โอกาสมาถึงท่านแล้ว!!

– รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) เอกซ่อมบำรุง เรียน 2 ปี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
– ฟรีค่าเทอม! พร้อมทำงานเงินเดือน 10,000 บาท พร้อมที่พักและสวัสดิการอื่น ๆ ณ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
– จำนวน 25 ทุน
– รายละเอียดอื่น ๆ ตามภาพประกอบ
– รับสมัครตาม link ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น!
https://www.smart2015.co.th/สมัคร-wil-ปวส-2562/

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (วันและเวลาสอนสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
– สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
ประธานหลักสูตร ฯ
Facebook: Chonlatee Photong
มือถือ: 0956623633 (ในวันและเวลาราชการ)
Email: chonlatee.p@msu.ac.th