ผู้จัดทำ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 70117600_2407414436191642_7669430969123733504_n.jpg

นายจิราณุวัฒน์ แก่นก่อ
ปวส.2/1 เลขที่ 15
รหัสนักศึกษา 6131283015
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่าย

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 71189032_532773917470802_127890077236854784_n-1.jpg

นายธนาดล ชาชุมพร
ปวส.2/1 เลขที่ 20
รหัสนักศึกษา 6131283020
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่าย