ข่าวสาร

กิจกรรมฝ่าย ประชาสัมพันธ์

-เปิดรับสมัครแล้ว!!!!!!!

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญน้อง ๆ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เลือกศึกษาต่อสายอาชีวะ และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 1 ในประเภทวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และคหกรรม (คหกรรมศาสตร์/อาหารและโภชนาการ) มาร่วมสมัครรับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” โดยมูลนิธิเอสซีจี โดยทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 5 ปี พร้อมรับโอกาสพิเศษได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายระหว่างเป็นนักเรียนทุน อาทิ กิจกรรมเสริมทักษะฝีมือ พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและดี เป็นอาชีวะฝีมือชนคนคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ 

น้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ สามารถดูกติกาเงื่อนไขและสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.scgfscholar.org โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2586 1475, 0 2586 5506 หรือ แฟนเพจเฟซบุ๊ก อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

-รับสมัครนักศึกษาแผนกวิชาโยธา

-ประกาศให้ทุนการศึกษาฟรี!!

ทุนละกว่า +350,000 บาท! จำนวน 25 ทุน !! เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทำงาน ณ บริษัท Knight Frank 10,000+ ต่อเดือน ภายใต้โครงการ WiL ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) ของสวทน. !! โอกาสมาถึงท่านแล้ว!!

– รับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) เอกซ่อมบำรุง เรียน 2 ปี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
– ฟรีค่าเทอม! พร้อมทำงานเงินเดือน 10,000 บาท พร้อมที่พักและสวัสดิการอื่น ๆ ณ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
– จำนวน 25 ทุน
– รายละเอียดอื่น ๆ ตามภาพประกอบ
– รับสมัครตาม link ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น!
https://www.smart2015.co.th/สมัคร-wil-ปวส-2562/

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (วันและเวลาสอนสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
– สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ชลธี โพธิ์ทอง
ประธานหลักสูตร ฯ
Facebook: Chonlatee Photong
มือถือ: 0956623633 (ในวันและเวลาราชการ)
Email: chonlatee.p@msu.ac.th