เรียนโยธาจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โยธา เป็นสาขาวิชาที่เรียนค่อนข้างกว้าง ดังนั้นจึงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย เช่น  วิศวกรก่อสร้าง วิศวกรโครงการ วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์วัสดุ วิศวกรสำรวจเส้นทางในการสร้างถนนหรือระบบขนส่ง เป็นต้นซึ่งสามารถทำงานได้ในหลาย ๆ บริษัท เช่น บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา บริษัทผลิตภัณฑ์วัสดุ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฯลฯ