แผนกวิชา โยธา

Department of Civil Technology

 

google thumb

 

yt

 

outlook

speedtest2

111e

นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์

หัวหน้าแผนกวิชา โยธา

ข่าวประกาศ

 • เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก
  เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก

  เทียนพรรษาที่ยาวที่สุดในโลก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 • เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
  เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

  เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559

 • โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา
  โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา

  โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา ภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันที่ 20-22 สิงหาคม 2559