การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2565 แผนกวิชาโยธา

วันที่ 11-12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๕ แบ่งเป็น 3 รอบ และวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แบ่งเป็น 2 รอบ ทั้งนี้มีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)