แผนกวิชาโยธา ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more