แผนกวิชาโยธา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาโยธา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-floating Solar Hybrid) หรือโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ Hydro-floating Solar Hybrid